ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

วิธีใช้สำหรับอายุครรภ์

สำหรับอายุครรภ์ไม่เกิน 7 สัปดาห์(สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

ได้ผล 95%

  

1.ยากิน RU-486 + ยากิน Cytotec(กิน+กิน) จะใช้เวลาในการทำ  

  ประมาณ 2 วัน(วิธีการใช้และรายละเอียดจะมีแนบพร้อมสินค้า)

  ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 3200-3600 บาท 

 

  

2.ยาสอด Cytotec (อเมริกา)(สอดอย่างเดียว)จะใช้เวลาในการทำ

  อย่างเร็วประมาณ 4-6 ชั่วโมง อย่างช้าก็ประมาณ 8 ชั่วโมงขึ้นไป

 (แล้วแต่บุคคล)(วิธีการใช้และรายละเอียดจะมีแนบพร้อมสินค้า)

  โดยการสอดเข้าไปในช่องคลอดให้ชิดผนังมดลูกให้มากที่สุด หลังจาก

  นั้นไม่เกินเวลาที่กำหนดก็จะมีเลือดขับออกหรือมีอาการแท้ง ค่าใช้จ่าย

  อยู่ประมาณ 2400 บาท

  

  

สำหรับอายุครรภ์ที่เกิน 7สัปดาห์(สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

ได้ผล 98%

 

1.ยากิน RU-486 + ยาสอด Cytotec (อเมริกา)(กิน+สอด)

  จะใช้เวลาในการทำประมาณ 2 วัน (วิธีการใช้และรายละเอียดจะมี

  แนบพร้อมสินค้า)ถ้าอายุครรภ์ไม่เกิน 3 เดือนค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ

  4400บาท แต่ถ้าหากเกิน 3 เดือนไปแล้วคิดเพิ่มขึ้นเดือนล่ะ 800 บาท

  

 

2.ยาสอด Cytotec(อเมริกา)(สอดอย่างเดียว)สำหรับอายุครรภ์มาก

  ไม่จำเป็นต้องกินด้วยก็ได้ค่ะ เพราะสำหรับอายุครรภ์มากเป็นยาสอดอย่าง

  เดียวจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (วิธีการใช้และรายละเอียดจะแนบ

  พร้อมสินค้า)ถ้าอายุครรภ์มากจะใช้เวลาในการทำประมาณ 10 ชั่วโมง

  ขึ้นไป(แล้วแต่บุคคล)โดยการสอดเข้าไปในช่องคลอดให้ชิดผนังมดลูก

  ให้มากที่สุด ให้นับเวลาจากการสอดครั้งสุดท้ายไปตามเวลาที่กำหนดหรือ

  ให้โทรมาสอบถามอาการ และจะให้คำแนะนำไปปฏิบัติตาม อายุครรภ์

  มากจะออกมาหมด โดยที่เราไม่ต้องไปขูดมดลูกหรือทำอะไรทั้งนั้น

  ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 3200-6400 บาท (ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์)